VNPAYQR
Giải pháp thanh toán tối ưu cho mọi đơn vị kinh doanh!
Giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng đang sử dụng Mobile banking!
Hotline: 024 38291291
Email: hotrovnpay@vnpay.vn
Hãy tải ứng dụng VNPAYQR ngay để quản trị giao dịch tức thời, hiệu quả
Các Ngân hàng chấp nhận VNPAYQR